Има ли проблем с часовника, който закупихте?
Да:
Не:
Виж резултата: